Dr. Hosszú felmentése – Dr. Hosszú’s withdrawal

Szerző: | 2012.11.21. (szerda) - 08:50

Dr. Hosszú Gábor nemzetközi képviselői felmentését szavazta meg a Magyar Szabványügyi Testület Rovásírás-munkacsoportja.

hoSSú felmentése

(For English version please scroll down)

Tárgy: Dr. Hosszú Gábor felmentését kéri a szabványügyi testület rovásírás munkacsoportja
Dátum: 2012. szeptember 9., vasárnap 12:02
Feladó: MVSZ Sajtószolgálat <sajtoszolgalat@mvsz.hu>
Címzett: MVSZ Sajtószolgálat <sajtoszolgalat@mvsz.hu>

Szeptember 7-én ülésezett a Magyar Szabványügyi Testület (MSZT) rovásírás munkacsoportja. A munkacsoport a Magyarok VIII. Világkongresszusa után megtartott első ülésén megejtett szavazásával kérte Dr. Hosszú Gábor megbízásának haladéktalan visszavonását. Krauth Péter, az MSZT informatikai bizottságának elnöke elfogultan védte Dr. Hosszú Gábort, megpróbálva a határozathozatalt megakadályozni. Kísérlete azonban megtört a rovásírás szakmai szervezeteinek egységes akaratán. A Magyarok Szövetsége (MSZ) is teljes támogatásáról biztosította a visszahívást kezdeményező Magyarok Világszövetségét (MVSZ).

Gyetvay György Gergely történész, a Magyarok Világszövetségének meghatalmazottja, ismertette az Élő rovásírás kerekasztal egyhangú ajánlásait, amelyeket a Magyarok VIII. Világkongresszusának Záró-konferenciája határozatra emelt. Ezt követően kérte, hogy a Magyar Szabványügyi Testület vonja vissza az ISO-hoz N4007, N4144, N4145, N4183 szám alatt, a testület nevében Dr. Hosszú Gábor által beterjesztett javaslatokat, amelyekkel ő önkényesen fölülbírálta a Magyarok Világkongresszusa négy évvel korábbi állásfoglalását.

Dr. Hosszú Gábor, felrúgta a rovásírás-szakma által már 2008-ban kialakított konszenzust, és álságos eljárással megpróbálta egybemosni az ősi, élő székely-magyar rovásírást az ezer éve halott kazár írással. Eljárását Gyetvay György Gergely már korábban szakmailag tévesnek és politikailag megengedhetetlennek nevezte, amely sérti a magyar nemzet érdekeit, és ezért a Magyarok Világszövetsége nevében kérte Dr. Hosszú Gábor haladéktalan visszahívását.

A Magyarok Világszövetségének határozati javaslatait támogatta a Magyarok Szövetsége és egy kivétellel valamennyi jelenlevő szakmai szervezet. Az egyetlen kivétel a Dr. Hosszú Gábor elgondolásait évek óta menedzselő, Szegedi Csanád európai parlamenti képviselő látványos támogatását élvező Rovás Alapítvány.

A rovásírás munkacsoport ülésén részt vevő szakmai szervezetek láthatóan egyetértettek a Gyetvay György Gergely által írásban is benyújtott határozati javaslatokkal, ám Krauth Péter, az informatikai bizottság elnöke megpróbálta a határozathozatalt megakadályozni mondván, hogy nem bocsátja a javaslatokat szavazásra. (!?) Krauth Péter obstrukciója végül megtört a jelen levő hat szakmai szervezet egységes akaratán. Jellemző, hogy a személyét érintő, fegyelmi jellegű ügyben Dr. Hosszú Gábor – minden írott és íratlan szabályt felrúgva – nem tartózkodott, hanem önmagára szavazott. Ugyancsak marasztalta volna őt még egy, a rovásírással foglalkozó szakmai szervezetek számára teljesen ismeretlen személy, akit – mint az informatikai bizottság tagját – vélhetően Krauth Péter és Dr. Hosszú Gábor hívtak a testület ülésére.

Krauth Péter

Dr. Hosszú Gábor

Dr. Hosszú Gábor, aki négy évig késleltette a székely-magyar rovásírás számítógépes szabványosítását, és megpróbálta egybemosni az ősi székely-magyar rovásírást a kazár írással. Visszahívását követelik.

Krauth Péter, az MSZT informatikai bizottságának elnöke, aki történtek után is ragaszkodna Dr. Hosszú Gáborhoz.

A testület több mint két órás ülésének végén megszólalt Tisza András, az első, teljesen rovásírásos újság, az Írástudó kiadó-szerkesztője, aki rendkívül kemény szavakkal bírálta dr. Hosszú Gábort és álságos eljárásának támogatóit. „Mára Hosszú Gábor teljesen hiteltelenné vált. Egy pillanatig sem szabad továbbá a székely-magyar rovásírás szabványosításának ügyét rábízni, mert nem lehet tudni, hogy melyik pillanatban mit »umbuldázik« bele a szabványtervezetbe” – nyilatkozta sajtószolgálatunknak a munkacsoport ülését követően Tisza András.

Sajtószolgálatunk megkereste Gyetvay György Gergelyt a Magyarok Világszövetségének meghatalmazottját is, aki a munkacsoport ülésén történteket kommentálva így összegzett: Meg vagyok döbbenve Krauth Péter, az informatikai bizottság elnökének ülésvezetésén. Véleményem szerint a Magyar Szabványügyi Testület egyetlen tisztségviselőjének sincs joga szembehelyezkedni, annak a kerekasztalnak az egyhangú szavazattal meghozott határozataival, amelyet a Magyar Szabványügyi Testület egyetértésével és támogatásával hívtak össze, és amelynek határozatait megerősítette a Magyarok VIII. Világkongresszusa.

ELVÁRJUK, hogy a Magyar Szabványügyi Testület vezetősége szerezzen érvényt az Élő rovásírás kerekasztal, a Magyarok VIII. Világkongresszusa, és az MSZT rovásírás munkacsoportja határozatainak – nyilatkozta sajtószolgálatunknak Szondi Miklós, a Természetesen Egyesület vezetője, több rovásírásos könyv szerzője, aki 2008 óta jelen volt a székely-magyar rovásírás számítógépes szabványosításának minden jelentős egyeztetésén, és az MSZT testületei elé benyújtott írásos előterjesztésében részletesen dokumentálta, hogy miként siklatta ki, és fékezte négy évig dr. Hosszú Gábor a 2008-ban kialakult és máig is bizonyítottan fennálló szakmai konszenzust.

MVSZ Sajtószolgálat
7600/120909


Dr. Gábor Hosszú’s withdrawal as international representative was voted by the Old Hunarian Working Group of the Hungarian Standards Board.

Dr. Hosszú’s withdrawal

Subject: the request for the withdrawal of Dr. Gábor Hosszú by the Working Group on Old Hungarian of the Hungarian Standards Body
Date: Sunday, 9 September 2012 12:02
Sender: MVSZ Press Service <sajtoszolgalat@mvsz.hu>
To: MVSZ Press Service <sajtoszolgalat@mvsz.hu>

On 7 September, the Hungarian Standards Body (MSZT) Old Hungarian Working Group met. The working group voted at its first meeting after the VIII World Congress of Hungarians to request the immediate withdrawal of the mandate of Dr. Gábor Hosszú. Péter Krauth, the chairman of the IT committee of the MSZT, defended Dr. Gábor Hosszú in a biased way, trying to prevent the decision-making. His attempt, however, broke the united will of the professional Old Hungarian organisations. The Association of Hungarians (MSZ) also gave its full support to the World Association of Hungarians (MVSZ), which had initiated the recall.

Historian Gergely György Gyetvay, representative of the World Association of Hungarians, presented the unanimous recommendations of the „Élő rovás” Round Table, which the Hungarians VIII. The Closing Conference of the World Congress raised it for resolution. After that, he requested that the Hungarian Standards Board withdraw the proposals submitted by Dr. Gábor Hosszú on behalf of the board to ISO under numbers N4007, N4144, N4145, N4183, with which he arbitrarily overruled the resolution of the World Congress of Hungarians four years earlier.

Dr. Gábor Hosszú kicked off the consensus established by the runic writing profession already in 2008 and tried to use a fraudulent procedure to merge the old, living Szekler-Hungarian Rovásírás with the Khazarian writing, which had been dead for a thousand years ago. Gergely György Gyetvay had previously called his procedure professionally wrong and politically inadmissible, which violates the interests of the Hungarian nation, and therefore requested the immediate recall of Dr. Gábor Hosszú on behalf of the World Association of Hungarians.

The resolution proposals of the World Association of Hungarians were supported by the Association of Hungarians and, with one exception, all the professional organizations present. The only exception is the Rovás Foundation, which has been managing the ideas of Dr. Gábor Hosszú for many years and enjoys the impressive support of European Parliament member Csanád Szegedi.

The professional organizations participating in the meeting of the Old Hungarian working group apparently agreed with the resolution proposals submitted in writing by Gergely György Gyetvay, but Péter Krauth, the chairman of the IT committee, tried to prevent the resolution by saying that he would not put the proposals to a vote. (!?)Péter Krauth’s obstruction was finally broken by the united will of the six professional organizations present. It is typical that Dr. Gábor Hosszú did not abstain in the disciplinary matter involving him, breaking all written and unwritten rules, but voted for himself. He would also have been scolded by another person, completely unknown to the professional organizations dealing with Old Hungarian, who – as a member of the IT committee – was presumably invited by Péter Krauth and Dr. Gábor Hosszú to the board meeting.

At the end of the board’s more than two-hour meeting, András Tisza, the publisher and editor of the first fully Old Humngarian newspaper, Írástudó, spoke, criticizing Dr. Gábor Hosszú and the supporters of his fraudulent procedure. „Today, Gábor Hosszú has become completely discredited. Furthermore, the standardization of the Szekler-Hungarian Rovás script should not be entrusted to him for a moment, because it is impossible to know at what moment what will be „crammed” into the standard draft”. declared András Tisza, our press service, after the meeting of the working group.

Our press service contacted György Gergely Gyetvay, the representative of the World Association of Hungarians, who, commenting on what happened at the meeting of the working group, summed it up as follows: I am socked at the way Péter Krauth, the chairman of the IT committee, chaired the meeting. In my opinion, no official of the Hungarian Standards Board has the right to oppose the unanimous decisions of the round table, which was convened with the agreement and support of the Hungarian Standards Board, and whose decisions were confirmed by the Hungarians VIII. World Congress.

WE REQUEST that the Hungarian Standards Board enforce the resolutions of the „Élő Rovás” Roundtable, the VIII World Congress of Hungarians, and the Old Hungarian Working Group of the MSZT – Told Miklós Szondi, the head of the „Természetesen” Association, the author of several books on Rovásírás (Old Hungarian script), who has been present since 2008 at all major negotiations on the computerized standardization of the Szekler-Hungarian Rovásírás, and in his written submission submitted to the boards of the MSZT, documented in detail how he derailed and curbed for four years Dr. Gábor Hosszú the professional consensus that emerged in 2008 and has been proven to exist to this day.

MVSZ Sajtószolgálat
7600/120909

0 hozzászólás

Egy hozzászólás elküldése

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

Pin It on Pinterest