MAGYAR ROVÁS

maGar rovás

Ha nincsen gyökér, nincsen fa

ha ninCen Gökér, ninCen fa

Szkítahit

Skítahit

Szkítahit

A szkíta hitvilág könyve: Zaratusztra Zend-Avesztája

Zajti Ferenc 1919-ben adta ki saját fordításában a Zaratusztrától származó három ezer éves művet, ami szkíta eleink hitének legkorhűbb leírása, még a perzsa birodalom előtti időkből. A hangzósítás a könyv teljes terjedelmét tartalmazza, a bevezetővel együtt a tanítás mind a 17 énekét. http://vmek.oszk.hu/06300/06310/06310.pdf

A Jutubra 15 részben töltetett föl, melyek egy csokorba összerendezve ezen a lejátszási listán találhatók: https://www.youtube.com/playlist?list=PLAqUEkfqvWAzKoVvJBMBWvqIgA4vFINE1

Zajti Ferenc (1886-1961) író, keletkutató, egyetemi tanár könyvei közül: Az ősmagyarok hitvilága – 1918, Jézus gyermekkora – 1921, A hun-magyar őstörténelem – 1928, Magyar évezredek – 1939.

A következő idézetek a „Magyar évezredek” című könyvéből valók, annak 116. oldalától kezdődően:

A régi skythák (hun népek) vallását feltáró Aveszta és pehlevi irodalom szerint a régi és pedig az Aveszta keletkezése idején (tehát Kr.e. 1000 körül) szerepet játszó hunok, vallásukat illetőleg kifejezetten a legszorosabb kapcsolatban voltak a régi iránok (baktriaiak) vallásával – sőt ugyanegy vallásnak tekinthető mind a kettő… Zarathustra elkülönítette a vallás rossz és jó elemeit és elvetve amazt, megerősítette ezt – így megtisztította a régi vallást. Ez volt Zarathustra nagy értékű reform-munkája… Az ú.n. „turánok” alap-népelemét képező skytha fajú nép gondolatvilága volt az az értékes alap, amelyen keresztül a skythaság gondolatvilágából táplálkozó Zarathustra átvehette onnan felülről az Aveszta tiszta, örök életű próféciáját, amely kijelentés egyben üzenet volt az Úrtól a féktelenségre hajló skytha-hun népeknek… Zarathustra egész életidejét a skythaság, illetve a bennük foglalt hun-faj megtérítésének szentelte. A skytha vallást, melyet idegen népek a nyájasság, egyenesség és igazság vallásának tartottak, telíteni akarta a kijelentés tiszta hangjával.

Pin It on Pinterest