MAGYAR ROVÁS

maGar rovás

Ha nincsen gyökér, nincsen fa

ha ninCen Gökér, ninCen fa

Természetesen

terméSetesen

A világ elég nagy ahhoz, hogy kielégíthesse minden ember igényét, de ahhoz túl kicsi, hogy kielégítse az egyén kapzsiságát. – Mahátma Gandhi

Ha valaki nem tekinti tulajdonának a természetet, hanem érzi, hogy annak csupán értelmes része, könnyen el tudja dönteni, hogy mit szabad és mit nem – Csányi Vilmos

Gábor Dénes Nobel díjas fizikusunk 1960-as években tett kijelentését választotta egyesületünk jelszavaként, mert az általa megfogalmazottak a mai kor problémái is:

„Eddig az ember magával a természettel küzdött, mostantól a saját természetével kell megküzdenie.”

Tevékenységünkkel a környezettudatos magatartás kialakítását és népszerűsítését igyekeztünk és igyekszünk szolgálni.

Az erre való jó példák bemutatásával várhatjuk azt hogy egyre több ember életében megjelenik annak gyakorlati megvalósulása. Tesszük mindezt azért, mert meglátásunk szerint is a ma embere sokszor a természettel szemben fejti ki tevékenységét, és az erre való rámutatással, a jó megoldások bemutatásával bízhatunk abban, hogy szaporodik azok száma, akik a természettel összhangban, annak részeként képesek élni mindennapjaikat.

 

Egyesületünk adatai:

Egyesület székhelye: 6320 Solt, Gyöngyvirág u. 18.
Adószám: 19551827-1-03

 

Az Egyesület céljai

Szervezeti keretet biztosítani azoknak, akik ismeretterjesztéssel, figyelemfelkeltéssel, tájékoztatással és példamutatással tenni akarnak azért, hogy minél több ember összhangban éljen a természettel.

 

Tevékenységeink:

Klíma

A Föld klímaváltozásával kapcsolatos szakirodalmak figyelemmel kísérése, a pozitív ajánlások népszerűsítése

Kisfilmek

Kisfilmek készítése a környezetszennyezési gyakorlatokról a megoldás bemutatásával

Életmód

A természetesség, a természetes életmód értékrendjének bemutatása a művészet eszközeivel

Környezet-szennyezés

A környezetszennyezés és az emberi létfeltétel közötti összefüggésre való rámutatás
w

Előadások

Ismeretterjesztő előadások, rendezvények szervezése, lebonyolítása

Közfelfogás

A közfelfogás előremutató alakításában való részvétel

Kiadványok

Felvilágosító kiadványok, könyvek szerkesztése, kiadása, terjesztése

Hagyományok

Hagyományos eljárások, módszerek alkalmazása s ezek népszerűsítése a mai igényeknek megfelelően

Jövő

Utódaink és nemzettársaink jövőjét biztosító érdekeinek megfogalmazása és képviselete

Fogyasztás

A tudatos fogyasztás terjesztése

Örökség

Nemzetünk szellemi örökségének ápolása, művelése, népszerűsítése

Fásítás

Fásítások kezdeményezése és azok munkálatainak elvégzése

Pin It on Pinterest