MAGYAR ROVÁS

maGar rovás

Ha nincsen gyökér, nincsen fa

ha ninCen Gökér, ninCen fa

Természetesen Egyesület – adószám: 19551827-1-03

terméSetesen

A világ elég nagy ahhoz, hogy kielégíthesse minden ember igényét, de ahhoz túl kicsi, hogy kielégítse az egyén kapzsiságát. – Mahátma Gandhi

Ha valaki nem tekinti tulajdonának a természetet, hanem érzi, hogy annak csupán értelmes része, könnyen el tudja dönteni, hogy mit szabad és mit nem – Csányi Vilmos

Tevékenységeink:

Klíma

A Föld klímaváltozásával kapcsolatos szakirodalmak figyelemmel kísérése, a pozitív ajánlások népszerűsítése

Kisfilmek

Kisfilmek készítése a környezetszennyezési gyakorlatokról a megoldás bemutatásával

Életmód

A természetesség, a természetes életmód értékrendjének bemutatása a művészet eszközeivel

Környezet-szennyezés

A környezetszennyezés és az emberi létfeltétel közötti összefüggésre való rámutatás
w

Előadások

Ismeretterjesztő előadások, rendezvények szervezése, lebonyolítása

Közfelfogás

A közfelfogás előremutató alakításában való részvétel

Kiadványok

Felvilágosító kiadványok, könyvek szerkesztése, kiadása, terjesztése

Hagyományok

Hagyományos eljárások, módszerek alkalmazása s ezek népszerűsítése a mai igényeknek megfelelően

Jövő

Utódaink és nemzettársaink jövőjét biztosító érdekeinek megfogalmazása és képviselete

Fogyasztás

A tudatos fogyasztás terjesztése

Örökség

Nemzetünk szellemi örökségének ápolása, művelése, népszerűsítése

Fásítás

Fásítások kezdeményezése és azok munkálatainak elvégzése

Pin It on Pinterest