Évezredesek

Szerző: | 2013.04.09. (kedd) - 12:00

Rovásemlékeink - Évezredesek

évezredesek

A legalább hétezer éves tatárlakai leletegyüttes

A tatárlakai lelet rajza

A világ ma ismert, terjedelmes szövegű legrégebbi írásos emléke ez, amit az erdélyi (ma Románia) Tatárlakán találtak 1961-ben. Ezek – a helyi agyagból kiégetett írásos táblácskák – 26 agyagszobrocska társaságában kerültek elő egy sír feltárásakor. Az elhunyt a nyakában viselte ezt a 6 cm átmérőjű amulettet.

A radioizotópos vizsgálatok szerint ezek legalább hétezer évesek, ami az újkőkori írásbeliségünket bizonyítja itt, a Kárpát-medencében. Keletkezésük 1000–1500 évvel megelőzi a hasonló képjeleket tartalmazó sumér agyagtáblákat, és a sumerológusok széles körben elterjedt írásbeliség darabjainak tartják őket. [Radics Géza: Eredetünk és őshazánk]

A korong sumir nyelvű olvasata Badiny Jós Ferenc szerint: „Oltalmazónk! Minden titok dicső Nagyasszonya! Vigyázó két szemed óvjon Nap atyánk fényében!” Figyelemreméltó a tartalmi hasonlóság Koricsánszky Atilla magyar olvasatával: „Jó Gyöngy Anya, fényházad terítsd (borítsd) ránk! Nap Atya! Székedben ülve vesd ránk tekintetedet! Föld Anya! Karjaid fond körénk!”

A 6–7000 éves rovásjelek Tordosról

Cseréptöredékek Tordosról

Torma Zsófia régésznő, az 1875-től egy évtizeden át tartó ásatás során 11 ezer darab cserépedény-töredéket talált az Erdélyben lévő Tordos környékén, a Maros partvidékén. Mai fogalmaink szerint ezek a Tordos–Vinča-műveltségből valók.

Az itt látható gyűjtemény-részletből Varga Csaba (Jel, jel, jel – 193. oldal) az alábbi, tisztán fennmaradt jeleket olvasta ki. Más szerzőkhöz hasonlóan, ő is azt a következtetést vonta le, hogy a tordosi emberek abban az időben már írtak-olvastak, annyira, hogy még az agyagedényeik jelölésére is használták a rovás-jeleket.

Kigyűjtött jelsor

A kb. 3000 éves fokostok

Fokostok rajza

A minden valószínűség szerint szkíta eredetű, bronzból készült tokot, a Róma melletti Campagna mezején találták, onnan került a római jezsuiták múzeumába. Pannóniai, bronzkori készítésű, ilyet csakis a Kárpát-medencében készítettek abban az időben. Lehetséges, hogy a hunok vagy a magyarok hagyták el valamelyik hadjárat alkalmával.

Ez a szkíta emlék olyan betűösszevonásokat tartalmaz, amely csakis a magyar rovásra jellemző. Pataky szerinti olvasata: „eGeSEeT EeS ÜT EeS RÓ EeS” vagyis mai nyelvezetünkkel: Ékesít is, üt is, ró is.

A több mint kétezer éves ezüstcsésze felirata

Alma-atai csészefelirat

Az Alma-Ata környéki szaka-szkíta halomsírok, földpiramisok 1970-es feltárásakor egy 6,5 méter magas un. isszik-kurgánt is kiástak. Gazdagságát tekintve ez fejedelmi vagy királyi sír lehetett. Ebben találták ezt a több mint 2000 éves, feliratos ezüst csészét, amit több mint négyezer aranytárgy, ruhadíszítők, fejdíszek, lábbeli díszek, gyűrűk, aranylemezek, szobrocskák, továbbá fából, bronzból és ezüstből készített edények társaságában találtak.

Az írás betűképei a magyar rováséval több egyezést mutatnak és a csak erre jellemző betűösszerovásokat is tartalmaznak. A Dunától a kínai nagy falig, a szkíták által lakott óriási területen, általában a magánhangzó-harmónián alapuló ragozó nyelvet beszélték. Ilyen nyelven íródott a csészefelirat is. Megfejtése még várat magára. (Forrai Sándor: Az ősi magyar rovásírás az ókortól napjainkig)

A kb. 1200 éves szarvasi tűtartó

Szarvasi tűtartó

1983. április 2-án a Szarvas melletti temető feltárásakor egy női sírban egy 6,5 centi hosszú, juh-lábszárcsontból készült tűtartót talált Dr. Juhász Irén régésznő. A négyzetes hasáb alakúra formált, belül üreges kis tárgy négy oldalán 60 rovásjel látható. A sok, magas szintű, szellemes összerovást tartalmazó írás magyar nyelven szólal meg. Szentesné Frigyesi Piroska és Erdélyi István Szabolcs (Magyarok Szövetsége Baranya Megyei Rovócsapat) közös olvasata soronként:

 1. SZEReSD Ó EZT A TŰT, NEM ESZi? EZt? A SÁTÁN.
 2. JÓ EZ SZŐNYEGET BESZEGNI (vagy nő), SZÉP IS … ERŐS EZ (vagy lesz) … KARCOL EZ BŐRT, CÉRNÁZ JÓ ANYAGot.
 3. IsTEN JÓ TŰje EZ. ASSZONYNAK DÍSZ IS …… ÍRNI JÓ.
 4. SZŐNYEG SZEBB … ASSZONY SZENYEGET BSG … …

Tűtartó használata

A sorokat jobbról balra rótták, de az utolsó, negyedik sort fejjel lefelé készítették (jelen rajzon átfordítva), hogy a jobboldalon fejeződjék be a gondolat.

A tűtartó felirata és olvasata

Ennek magyarázata őseinknek a balvégzettől való félelmében rejlik. Annak idején úgy gondolták, hogy a tű megvédi a nőket az ártó szellemektől, ezért állandóan maguknál tartották, a ruhájuk kötőjébe tűzve-kötve.

A tűtartó oldalairól a kiterített rajzot Vári Jenő készítette, Váradi Zoltán múzeumfotós a megtalálást követően készített felvétele, a korábban készített rajzok és a 2010. évi személyes szemrevételezés, fényképezés alapján, a szarvasi Tessedik Sámuel Múzeumban.

A kb. 1100 éves bodrog–alsóbűi lelet

A bodrog-alsóbűi fúvóka

A Somogy megyei Bodrog–Alsóbűn, vasolvasztó műhely feltárása közben került elő egy cserép fújtató külső peremének 6,5×5,5 cm-es darabja. Rajta olyan rovásjelekkel, amiket a kiégetés előtt karcoltak bele tűhegyes eszközzel. Nincs elfogadott olvasata. Deák Dezső szerint: „HIONASZeK NePeNeK” vagy „HIONASZÉK NÉPÉNEK”.

Nagyszentmiklósi aranykincsek a 8–9. századból

Az ivókürt felirata

A volt Torontál megyei Nagyszentmiklóson (ma Romániához tartozik) 1799-ben egy parasztház udvarán, az Aranka-patak partján, ásás közben különböző formájú aranyedényeket találtak. Közülük ma 23 darabot ismerünk. Ezeket görög kereskedők vásárolták meg, de a Habsburg császár azonnal rátette a kezét s a mai napig is Bécsben őrzik őket. Gazdagságáról Atilla királyunk kincsének tartják. Az edények több mint a felén rovások találhatók, amelyeknek számtalan olvasatuk ismert. Az eltérő olvasatok láttatják, hogy a mai embernek több mint ezer év távlatából is jól kell ismernie azt a nyelvezetet, amelyen íródott a szöveg. Szentkatolnai Bálint Gábor olvasata a tálkán: „Gélyas / psékan / pesenyűj kenesz” = Géza törzsű / fejedelmi védenc / besenyő kenéz (törzsfő); ivókürtön: „Nad knyacsics psér” = Nagyknyácsics a fejedelem.

A 9. számú tálka felirata

 

2 hozzászólás

 1. Ádász Sándor

  Tájszólásban írok!

  Kedves Miklós!
  Nagyszerű a honlapod, nagyon tetszik.
  Szeretnék még eggy dologba beleavatkozni. A „fokostok” mint olyan nem létezik. Gondolj csak bele, miért kellett volna bronzból önteni, formálni, mikor bőrből sokkal célszerűbb. Más forrásból tokos baltának is nevezik ezt a tárgyat, de szerintem ez sem megfelelő. Van a szűcsöknek egy szerszámuk, a neve husoló, húsoló, vagyis az a szerszám, amelyikkel a lenyúzott bőrről lefejtik a rajta maradt húsrészeket. Ez a szerszám pont így néz ki. A köpüjébe csúszik egy nyél, amelyik a dolgozó hónaaljához illeszkedik, ugyanazzal a kézzel fogja a fémrészt (lehet egy lyuk is rajta ahová egy bőrszíj csatlakozik, azt fogja a kezével) irányítja a késrészt, ugyanakkor a testével nagy erőt tud kifejteni a lenyúzáshoz. A mai napig így történik a husolás.
  Nem állítom, hogy 100% ez a helyes megfejtés, de ebből a tárgyból ismereteim szerint elég sok van, (akár fokostok is lehetne) de a fent leírtak mindenképpen megfelelnek a valóságnak. Ha van múzeológus, régész ismerősöd, légyszi. kérd ki a véleményüket. Jó volna helyrerakni ezt a tárgyelnevezést is.
  Üdvözlettel, Ádász Sándor

  Válasz
 2. Esküdt

  Talán ki lehetne még egészíteni a felsoroltakat néhány hivatkozással.

  A szakauraknak van egy másik, talán kevésbé ismert írásos emléke, nevezetesen az Ai Khanum-i felirat. (Lehet vitatni, megfejtésük hihető-e.)
  Ünal, O. (2019): The Issyk and Ai Khanum Inscriptions Revisited. Ural-Altaische Jahrbücher N. F. 27: 172–210.

  Kínai források pedig megemlékeznek a közép-ázsiai avarokról, egyebek között írásukról. (Szögletes zárójelben kiegészítéseim.)

  „Ameddig a Jüan Vej [Topa Vej] székhelye Szangkan volt [398–494.], Hua [avar] még a zsujzsuj-nak [zsouzsuanok] alávetett kis állam volt. Később lépésről lépésre erősebbé vált, és berontott a szomszédos Posze [Perzsia], Panpan [Kepantuo], Csipin [Kasmír], Jencsi [Karasahr], Csiuce [Kucha], Sulö [Kashgar], Kumo [Aksu], Jütien [Khotan], Koupan [Karghalik] és más államokba, s több mint 1000 li‐vel [> kb. 416 km] kiterjesztette felségterületét. A talaj meleg, és sok folyó és hegység van ott, kevés a fa, és az öt gabonaféle [hagyományosan szója, búza, termesztett köles, rókafarkú köles (muhar) és rizs] terem. A fő táplálék szárított zabdarából és birkahúsból áll. Bennszülött vadállatuk az oroszlán, a kétpúpú teve, és egy szarvakat viselő vad szamár [gazella vagy szarvas]. A férfiak mind kitűnnek lóhátról való nyilazásban, és rövid ujjú, hosszú köntöst viselnek, és övüket arannyal és jádével díszítik. A nők prémből való köpönyeget viselnek, és fejükön egy arannyal és ezüsttel díszített, hat cse [kb. 139 cm] hosszú, tülök alakúra faragott fadarabot. [A Tungtien e díszt hat cun (kb. 14 cm) hosszúnak mondja.] Kevés a nő, és [ezért] az idősebb és a fiatalabb fivér egy [közös] feleséggel házasodik. Nincsenek fallal körülvett városaik, és nyílásával kelet felé néző nemezsátrakban élnek. Királyuk arany kereveten ül, melyet a Jupiter bolygó járása szerint forgatnak. A király és felesége, amikor látogatókat fogad, egymás mellett ül. Nincs írásuk, de fa vesszőket használnak rováspálcaként. Érintkezésben szomszédos államokkal, a szomszédos államok hu-ját [idegen; itt idegen jelkészlet] igénybe véve készítik a hu nyelvű iratokat, íróhártyát [pl. báránybőrt] használván papír helyett. Nincsenek hivatalnokaik. Az ég istenét és a tűz istenét imádják. [Reggelenként] minden nap kimennek [sátraikból] isteneiknek áldozni [tisztelegni], és azután reggeliznek. Csak egyszer borulnak földre. Amikor haláleset történik, fából készítenek koporsót. Amikor egy szülő meghal, a [fiú]gyermek levágja egyik fülét. Amint a temetésnek vége, a dolgok szokásos módon folytatódnak. Nyelvük csak Henan népének [tujühunok] szóbeli tolmácsolása révén érthető.” (Liangsu, 54. szakasz, Hszipej Csuzsung Csuan.)

  S íme a forrás. (Remélem, képes a lap kínai írásjelek kezelésére is.) A Liangsu szerkesztését az 557. évben fejezték be.
  Jao Szelien (姚思廉) (1983): Liangsu (梁書). Pejcsing.

  Válasz

Egy hozzászólás elküldése

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

Pin It on Pinterest