MAGYAR ROVÁS

maGar rovás

Ha nincsen gyökér, nincsen fa

ha ninCen Gökér, ninCen fa

Dudde-hang

dudde-hang

Bertha Dudde

Bertha Dudde (1891-1965) Liegnitzben, Sziléziában született hétgyermekes családba. Egyszerű varrónőként a „Mi, és hol van az igazság?” kérdésre kereste a választ. 1937. június 15-én kapta először a közléseket, amikből több mint kilenc ezer született meg földi élete során.

Közvetítéseiről így írt az önéletrajzában:

„A lejegyzett dolgok tartalma meghaladta ismereteimet. Soha nem hallott vagy olvasott kifejezések, idegen nyelvi és tudományos elnevezések és utalások folytak feltartóztathatatlanul hozzám. … A „szavak” átadása a következőképpen történik: bensőséges ima és rövid összeszedettség után befelé figyelek. Ott hamarosan következnek a gondolatok világosan kiformálva, egyesével, és határozottan folynak a szavak … Közben egyáltalán nem vagyok úgynevezett transz-állapotban,… Egy ilyen diktálás időtartama körülbelül fél óra. … Bármikor  megszakíthatom, és órák vagy napok után a félbeszakított kijelentést a mondat közepén ismét továbbírom. Az előtte adottak átolvasása nélkül akkor ismét folyamatos tovább a tollbadiktálás. Tehát akaratom szabad minden „muszáj”-tól, ahogy akarom úgy van, Isten akaratát szolgálom, tehát azt teszem, ami szent akarata.”

Német eredetiből fordította, és közreadta: G. Szieger Magda 1913 – 2001 – http://www.berthadudde.hu/index.html

Közlések

l

Kiemelések


Közlések

Az itt „csokorba szedett” Dudde-féle közvetítéseket Ander Zoltán színész hangzósításában hallhatjuk:
https://www.youtube.com/playlist?list=PLAqUEkfqvWAxUtBnRPGWSFCmjPawv-lEP

Téma szerinti tartalomjegyzék, részenként

1. Bevezető
2. Isten – Jézus
3. Teremtés
4. Ember teremtése
5. Földön
6. Anyagban
7. Megváltó Terv
8. Ima
9. Világosság Birodalma
10. Jézus segítségével
11. Megtisztító szenvedés
12. Végidő közelsége
13. Végidő szükségessége
14. Végidő előjelei
15. Végidős tanítványok
16. Végidő küzdelmei
17. Halál
18. Reinkarnáció
19. Jézusisten
20. Keresztáldozat
21. Megtestesült Isten

A 104 közlés emelkedő számsorrendben (a végén jelölve, hogy melyik részben található)

H.D.1. Mindenkor szavaimhoz tartsátok magatokat – 1.
333. Figyelmeztetés a belső hang követésére – Alappillér az igazsághoz – 1.
646. Emberek szenvedés nélkül – A szenvedés szeretet – 11.
750. Minden dolog kezdete én vagyok – 2.
977. A világosság állapota – 9.
1402. Szomorúság az elhunytak miatt – 17.
1792. Mennyei boldogság – Örök dicsőség – 9.
1829. Kötelességteljesítés – 5.
2233. Mennyei boldogság – 9.
2415. Emberi szem nem látta… 2. – 5.
2494. Anyag és szellem – 3.
2767. A lélek továbbélésében való hit – Isten kegyelme – 17.
2775. Inkarnáció – Ösztönösség – 18.
2873. Az újra-megtestesülés tana téves – Törvény – 18.
2912. Tartsátok szemetek előtt a halál tényét – 17.
3160. A gondolatcsere áldása – 5.
3379. Földi élet egy pillanat az örökkévalóságban – Szenvedés és öröm – 11.
3681. Szükségben hívjatok – A hit mélysége – 8.
3703. Isten segítségül hívása elengedhetetlen a végidőkben – 12.
3740. „Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre” – Úrvacsora – 5.
4ooo. A Biblia a szeretet tana – Jézus magyarázata – Feljegyzések – 5.
4076. Az emberek visszautasítása – Ismeret Isten Megváltó Tervéről – 15.
4352. Istennel való egyesülés – A szenvedés iskolája – 11.
4371. A katasztrófa előjele. Nyugtalanság embernél és állatnál – 14.
4372. A helyes ima: “Legyen meg a te akaratod” – 8.
4413. Ne rejtőzködjetek el előlem… – 10.
4428. Válaszút, a hűségesek kipróbálása – Benső konfliktus – 15.
4470. Különféle Szellem-tevékenység: bölcsesség, szemlélődés, jóslat – 5.
4484. A Szentháromság tana – 2.
4590. Az újra-megtestesülés tana – Tévtanítás – Csillagok – 18.
4519. Tabernákulum – 2.
4578. Boldogság a Szellemi Birodalomban – 9.
4959. A szenvedés Isten szeretetének bizonyítéka – A tisztulás tüze – 11.
5024. „Aki szereti életét – elveszíti azt…” – 17.
5062 Reinkarnáció II. – 18.
5069. Ima szellemben és igazságban II. – 8.
5259. Istennek sok munkásra van szüksége a világ vége előtti időben – 15.
5278. Vége ennek a megváltó periódusnak – Isten Megváltó Terve – 12.
5282. Jézus a gyöngékhez, a betegekhez és a rászorulókhoz jött – 10.
5481. Isten – Atya – 8.
5487. Világosság utáni vágy a túlvilágon – Szellemi beszélgetések – 9.
5666. A Világosság Birodalmának boldogságai – Örömök – 9.
5678. A jövendölések teljesülnek – Előtte katasztrófa – 14.
5720. Helyes ima – Gyermek viszony – 8.
5800. Az ember teremtése, a bűnbeesés – 4.
58o1. A világi tudomány értéktelen a túlvilágon – 6.
5897. A földi élet út, de nem a cél – 6.
6005. Az élet önhatalmú befejezése – 17.
6324. Egy csillag közeledése – 16.
6336. A lények megistenítésének terve – 7.
6360. Szociális szolgáltatás – 6.
6388. Utalás a természeti eseményre – 14.
6531. Alászállás a pokolra – Lucifer ellenségessége – 20.
6554. Jézus előfutárai – 15.
6579. „Senki sem mehet az Atyához…” – 20.
6647. Mi a lélek? – 3.
6790. Isten faiskoláinak megtisztítása – 12.
6817. A lélek tartózkodási helyének cseréje – A test halála – 17.
6860. Jézus Krisztus nélkül nincs szabadulás – 10.
6938. Ne legyen hiábavaló a keresztáldozat! – 20.
6969. A Jézus Krisztusba vetett hit veszélyben van – 21.
7019. A keresztáldozat bemutatása minden időkre, és az örökkévalóságra szól – 20.
7024. Az ember helyes beállítottsága Jézus Krisztus Megváltó Művéhez – 21.
7031. „Minden hatalom nekem adatott a Mennyben és a Földön” – 20.
7052. Komoly utalás Isten közbenyúlására és annak következményeire – 12.
7055. Terjesszétek az Evangéliumot az egész világon – 13.
7066. Jézus nevének megváltó ereje – 21.
7068. Az utolsó tanítványok megjelenése az Antikrisztus idejében – 15.
7098. A Teremtésben semmi sem értelmetlen és céltalan – Kártevők – Gyom – 4.
7136. Az ősbűn és a Megváltó Mű jelentősége – 19.
7158. A Teremtés keletkezésének oka – 3.
7217. Megpróbáltatások az öregkorban – Szeretet és türelem – 6.
7248. A szenvedés a lelket salaktalanítja – 11.
7250. Jézus létének bizonyítéka a Földön – 21.
7343. A lélek élete a testi halál után – 17.
7376. Isten, gondolataink tartalma akar lenni – 6.
7581. A Föld átalakulása a szellemi mélypont miatt van – 13.
7728. A Megváltó Terv végbevitele – 7.
7816. A helyes Isten-fogalom – 2.
7916. Magyarázat a jelen szokatlan ismereteiről… – 13.
7963. Emberi szem nem látta… 1. – 2.
8073. Imameghallgatás – Igazi gyermek viszony – 8.
8141. Az ige testté lett – 19.
8158. Jézus feltámadása – Húsvét – 7.
8180. Az újra-megtestesülés tanáról – 18.
8250. Isten és Jézus egy – Isten emberré válása – 21.
8317. Félelem és szomorúság – 16.
8345. A megváltás új szakasza – 13.
8379. „Az ég erői megindulnak” – 16.
8445. Isten emberré válása – 19.
8452. A Föld pusztulása a kísérletek következménye – 12.
8463. Jézus mérhetetlenül szenvedett – 19.
8500. A vég előre meghatározott napját betartom vágott – 14.
8501. Az időpont – 14.
8594. Fájdalmas dolgok hitre vezethetnek – 11.
8684. Az utolsó hatalmas pusztítás – 16.
8800. Válasz a jógikról feltett kérdésre – 10.
8806. Az ősbűnről való ismeret szükséges a Megváltás Művének megértéséhez – 7.
8846. A Szellem-tevékenység túllépi a tanult emberek ismereteit – 10.
8908. Felszólítás – 12.
9005. Mi lett volna, ha Ádám nem hibázik – 4.
9009. Az ember igazi hazája – 9.
9020. Milyen sorsa lesz a világnak? – 16.
9760. Ismeret Isten Megváltó Tervéről – 7.


Kiemelések

Az itt található kiemelések Bertha Dudde-féle közvetítésekből valók.

Szerkesztő: Szondi Miklós.
A hangzósítást Ander Zoltán színésztől hallhatjuk.

„Csokorba szedett” hangzósítások:  https://www.youtube.com/playlist?list=PLAqUEkfqvWAxayCxEql_N3H2p-hmffz6-

A csoportosítások tartalomjegyzéke

1. Isten – Jézus: szövege, közlésszámok itt olvashatók

2. Teremtés – őskezdet: szövege, közlésszámok itt olvashatók

3. Teremtés – visszavezetés: szövege, közlésszámok itt olvashatók

4. Teremtés – anyag: szövege, közlésszámok itt olvashatók

5. Megváltás: szövege, közlésszámok itt olvashatók

6. Szellem: szövege, közlésszámok itt olvashatók

7. Lélek: szövege, közlésszámok itt olvashatók

8. Megtestesülés, újratestesülés: szövege, közlésszámok itt olvashatók

9. Földi élet: szövege, közlésszámok itt olvashatók

10. Ember: szövege, közlésszámok itt olvashatók

11. Őhozzá tartozók: szövege, közlésszámok itt olvashatók

12. Gondolkodóképesség: szövege, közlésszámok itt olvashatók

13. Szabad akarat: szövege, közlésszámok itt olvashatók

14. Isteni szeretet: szövege, közlésszámok itt olvashatók

Pin It on Pinterest