MAGYAR ROVÁS

maGar rovás

Ha nincsen gyökér, nincsen fa

ha ninCen Gökér, ninCen fa

Dudde-hang

dudde-hang

Bertha Dudde

Bertha Dudde (1891-1965) Liegnitzben, Sziléziában született hétgyermekes családba. Egyszerű varrónőként a „Mi, és hol van az igazság?” kérdésre kereste a választ. 1937. június 15-én kapta először a közléseket, amikből több mint kilenc ezer született meg földi élete során.

Közvetítéseiről így írt az önéletrajzában: „A lejegyzett dolgok tartalma meghaladta ismereteimet. Soha nem hallott vagy olvasott kifejezések, idegen nyelvi és tudományos elnevezések és utalások folytak feltartóztathatatlanul hozzám. Ezenkívül a mennyei Atya eddig soha nem hallott szeretetteljes kifejezései, amelyek végülis menedéket és felvilágosítást adtak az élet minden kérdésére. A „szavak”” átadása a következőképpen történik: bensőséges ima és rövid összeszedettség után befelé figyelek. Ott hamarosan következnek a gondolatok világosan kiformálva, egyesével, és határozottan folynak a szavak – mindig 3-4 egymás után – hasonlóan mint egy rádióbemondó tengeri időjárás-jelentése a lejegyzéshez. Lassan, úgy hogy kényelmesen együtt írhatom, mondatrészt mondatrészre építve. A szavakat gyorsírással jegyzem le, mint egy diktálásnál, anélkül hogy gondolatilag vagy alkotólag részt vennék benne. Közben egyáltalán nem vagyok úgynevezett transz-állapotban, a mondatokat sem formálom, hanem a szavak úgyszólván egyesével hozzám ugranak anélkül, hogy az írás folyamán felfognám az összefüggést. Napok, néha csak hetek után a gyorsírást átteszem tiszta írásra anélkül, hogy előtte átolvasnám, szóról szóra, anélkül hogy csak egy szótagot is változtatnék vagy „javítanék”, és semmi esetre sem dolgozok hozzá, vagy stilizálok a mondottak értelmén. Egy ilyen diktálás időtartama körülbelül fél óra. Kifejezetten szeretném arra felhívni a figyelmet, hogy a folyamat semmilyen kényszerállapotot vagy eksztázist nem szenved. Minden józanul és egyszerűen megy végbe, minden izgalom vagy a saját akarat befolyásolása nélkül. Bármikor megszakíthatom, és órák vagy napok után a félbeszakított kijelentést a mondat közepén ismét továbbírom. Az előtte adottak átolvasása nélkül akkor ismét folyamatos tovább a tollbadiktálás. Tehát akaratom szabad minden „muszáj”-tól, ahogy akarom úgy van, Isten akaratát szolgálom, tehát azt teszem, ami szent akarata.”

Német eredetiből fordította, és közreadta: G. Szieger Magda 1913 – 2001 – http://www.berthadudde.hu/index.html

Az alábbi közléseket Ander Zoltán színész felolvasásában hallhatjuk.

B.Dudde 333. Figyelmeztetés a belső hang követésére – Alappillér az igazsághoz

(B.D. személyes üzenete) Ismerd meg Isten akaratát, és légy engedelmes hozzá. És amikor a belső hang figyelmeztet, a testi jólétre csak másodsorba gondolj, akkor ezt a hangot kövesd, és nagy gondod legyen lelki egészségedre, mert csak aki mindig Isten akarata teljesítésén fáradozik, az marad meg mindig kegyelmében…

Figyelmeztetés a belső hang követésére - Alappillér az igazsághoz

B.Dudde 1402. Szomorúság az elhunyt miatt.

Az élők miatt, és ne azok után sírjatok, akiket az Úr elhívott mert eljött az idejük. Tehát bele kell törődnötök az isteni akaratba, és meg kell vigasztalódnotok az Úrban. Mert Isten a szeretet, és nem bánatot és szomorúságot küld, hogy szenvedjetek, hanem a lelketek miatt küldi a dolgokat, hogy az kiérlelődjön…

B.Dudde 3160. A gondolatcsere áldása

Az igazság utáni törekvésben mindig szükség lesz a szellemi gondolatok cseréjére. Mert csak azok ápolnak ilyen gondolatokat, akik komolyan vágyódnak a teljes igazságra. Tehát támogatást és tanácsot kapnak azoktól a szellemi erőktől, akik az igazságnak megfelelő szellemi gondolatanyagot közvetítenek…

B.Dudde 4428. Válaszút, a hűségesek kipróbálása – Benső konfliktus

Ti is, hűségeseim, válaszútra kerültök, tehát döntenetek kell, hogy melyik úton jártok. Mert az akarat kipróbálása nálatok sem marad el, ti is csak az állandó küzdelemben tudtok kiérlelődni, hacsak nem dolgoztok megnövekedett szereteterőben. Ekkor a döntés sem esik nehezetekre, mert tisztán és határozottan felismeritek, melyik út a helyes…

Válaszút, a hűségesek kipróbálása - Benső konfliktus

B.Dudde 4484. A Szentháromság tana

Képességetek van, hogy értelmeteket használjátok. És csak használjátok ezt a képességeteket! Földi viszonylatban rákényszerít az élet, és ti minden ellenállás nélkül helyt adtok ennek. Magától értetendő, hogy amivel találkoztok, arról gondolkodjatok, hogy kutassátok, fontolgassátok. Ezáltal értelem szerint gazdagodtok.

B.Dudde 4504. Szellemi összetartozás – földi kötődés nélküli lelkek

Mindenféle földi kötődés nélkül is létezhet szellemi összetartozás, ahol a lelkek egymásra hangolódnak, mert kiegészítik egymást, és a legteljesebb harmóniában élnek. Ilyen lelkek találkozhatnak testi együttlét nélkül, ekkor azonban az embernek nem tudatos, hogy lelke ilyen szellemi kapcsolatba került, mert a lelkek a test részvétele nélkül találkoznak…

Szellemi összetartozás – földi kötődés nélküli lelkek

B.Dudde 5282. Jézus a gyöngékhez, a betegekhez és a rászorulókhoz jött

A gyengékhez, betegekhez és rászorultakhoz jöttem – mert az egészségesek és erőseknek nem volt szükségük rám. Ők egyedül is megtalálták útjukat, legalább is azt hitték, hogy megtalálták. Csak miután eltévedtek, ismerték fel gyengeségüket, kiáltottak utánam, miután már nem volt elég erejük, hogy az élet mesterévé váljanak…

Jézus a gyöngékhez, a betegekhez és a rászorulókhoz jött

B.Dudde 5665. Isten felé forduló akarat – Erő a végidő küzdelmeiben

Nem kell a végtől félnetek, ha az az akarat él bennetek, hogy hozzám hűségesek maradtok, ha érzékeitek és szemléletetek a szellemi érlelődésre van irányítva. Ha akarjátok, hogy az én akaratom szerint éljetek, akkor ti állandóan úgy gondolkodtok, beszéltek és tesztek, ahogyan az helyes.

Isten felé forduló akarat - Erő a végidő küzdelmeiben

B.Dudde 5678. A jövendölések teljesülnek – Előtte katasztrófa

Az idő beteljesedett, minden a végre utal. De a jeleket CSAK AZOK az emberek látják meg, akik felém törekszenek, mert az ő tekintetük az ég felé irányul, tehát a megvilágosodásuk szintén föntről jön, ők nem kételkednek, hogy minden beteljesül amit a próféták és látnokok az én megbízásomból jövendöltek…

A jövendölések teljesülnek - Előtte katasztrófa

B.Dudde 5745. A túlvilági lelkek Isten szavát erőáramnak érzik

A Szellemi Birodalommal való kapcsolat által szilárd erőáramlás jut mozgásba, és ennek az erőáramnak mindenütt hatása van, ahol hasonló felfelé törekvés észlelhető. Ott is, ahol az ember törekvése még nem tudatos, de ellenállást sem gyakorol. Az erő hatása felismerhető, mert kezd kinyílni, felfigyel, és követ mindent…

A túlvilági lelkek Isten szavát erőáramnak érzik

B.Dudde 5800. Az ember teremtése, a bűnbeesés

A bukott szelleminek végtelenül hosszú időre volt szüksége, hogy felfelé fejlődjön. Az egyes teremtett világoknak hasonló hosszú fejlődési időre volt szükségük, hogy a benne lekötött szellemi is mindig érettebb szellemit tudjon befogadni. Ismételten újabb formák lettek teremtve, és ezek a formák ismételten újabb rendeltetést kaptak.

B.Dudde 5801. A világi tudomány értéktelen a túlvilágon

A világi tudományt ne értékeljétek túl nagyra, mert az örökkévalóságban nem tudtok mit kezdeni vele. Bár hasznotokra van a földi élet alatt, de ha nem arra használjátok, hogy általa szellemi tudást szerezzetek, amennyiben a világi tudomány által juttok arra a felismerésre, hogy Isten teremtményei vagytok…

A világi tudomány értéktelen a túlvilágon

B.Dudde 6388. Utalás a természeti eseményre

Szavamat mindenfelé elvezetem, és ismerem a helyes utakat és eszközöket, hogy a jóakaratú emberek olyan szellemi érték birtokába kerüljenek, amelynek én vagyok az eredete. Tudom, kiben van jóakarat, hogy meghallgasson, és valóban, nekem minden lehetséges, az is, hogy olyan formában szóljak hozzájuk, amit el tudnak viselni…

B.Dudde 6554. Jézus előfutárai

A lélek felfelé való fejlődése az ember földi feladata. De csak kevesen vannak ennek tudatában, csak kevesen teszik fel maguknak a lét értelmének és céljának kérdését. A többség csak a földi jólétre törekszik, mindenre ami a testet kellemes érzéshez segíti…

B.Dudde 7376. Isten, gondolataink tartalma akar lenni

Bármilyen úton akartok járni, kell hogy az út célja én legyek – különben tévedésbe juttok. Ha kizárólag a világ felé fordultok, gondolataitokat és érzelmeiteket aligha tudnátok felém kormányozni, és biztosak lehettek, téves úton jártok. Ha elfordultok a világtól, gondolataitok biztos hogy szellemi mezőkön keringenek…

B.Dudde 7581. A Föld átalakulása a szellemi mélypont miatt van

Szellemi fellendülést már nem éltek meg ezen a Földön. Olyan mélypontra került a világ, amely már szinte felülmúlhatatlan, mert az emberek csak a világra irányuló gondolkodással élnek, és nem is gondolnak szellemi életre. Azt se gondolják meg, hogy vajon eleget tesznek-e valódi földi feladatuknak.

A Föld átalakulása a szellemi mélypont miatt van

B.Dudde 8158. Jézus feltámadása – Húsvét

Harmadnap testem feltámadt. Ez az embereknek valami hihetetlen, mert nincs rá semmi bizonyíték. Ennek ellenére Szellemem által folyton hirdetem, hogy valóban feltámadtam halálomból. Mert Megváltó Művemmel a halált legyőztem. A halált ellenfelem saját mélybe-bukásával hozta a világba.

B.Dudde 8180. Az újra-megtestesülés tanáról

Ha komoly vágy van bennetek, úgy Szellemem hangján keresztül taníthatlak titeket. Azt akarom, hogy az igazságban éljetek és gondolkodástok ne járjon téves utakon. Nehogy az befolyásoljon, aki az igazságot alá akarja ásni. Az én világosságom olyan fény, amely őt magát és ténykedéseit megvilágítja…

B.Dudde 8800. Válasz a jógikról feltett kérdésre

Soha nem kértek hiába, amikor szellemi nyomorúságtokban olyan kérdésekre szeretnétek választ, amire magatok nem tudtok megfelelni. Pedig – mint földi követeimtől – tőletek várják a választ. Nincs kérdés, amire ne tudnék válaszolni, mert nincs más lény aki annyira tisztába lenne mindennel.

B.Dudde 9760. Ismeret Isten Megváltó Tervéről

Azt akarom, hogy ti emberek, egy kis betekintést kapjatok öröktől való Megváltó Tervembe. Megpróbálom ezért, hogy érettségi fokotoknak megfelelő ismeretet adjak róla. A tudást Szellemem által közlöm, hogy a legteljesebb igazságban mozoghassatok, és magatok is biztosak lehessetek, hogy igazságot kaptatok.

Pin It on Pinterest