MAGYAR ROVÁS

maGar rovás

Ha nincsen gyökér, nincsen fa

ha ninCen Gökér, ninCen fa

Dudde-hang

dudde-hang

Bertha Dudde

Bertha Dudde (1891-1965) Liegnitzben, Sziléziában született hétgyermekes családba. Egyszerű varrónőként a „Mi, és hol van az igazság?” kérdésre kereste a választ. 1937. június 15-én kapta először a közléseket, amikből több mint kilenc ezer született meg földi élete során.

Közvetítéseiről így írt az önéletrajzában: „A lejegyzett dolgok tartalma meghaladta ismereteimet. Soha nem hallott vagy olvasott kifejezések, idegen nyelvi és tudományos elnevezések és utalások folytak feltartóztathatatlanul hozzám. Ezenkívül a mennyei Atya eddig soha nem hallott szeretetteljes kifejezései, amelyek végülis menedéket és felvilágosítást adtak az élet minden kérdésére. A „szavak”” átadása a következőképpen történik: bensőséges ima és rövid összeszedettség után befelé figyelek. Ott hamarosan következnek a gondolatok világosan kiformálva, egyesével, és határozottan folynak a szavak – mindig 3-4 egymás után – hasonlóan mint egy rádióbemondó tengeri időjárás-jelentése a lejegyzéshez. Lassan, úgy hogy kényelmesen együtt írhatom, mondatrészt mondatrészre építve. A szavakat gyorsírással jegyzem le, mint egy diktálásnál, anélkül hogy gondolatilag vagy alkotólag részt vennék benne. Közben egyáltalán nem vagyok úgynevezett transz-állapotban, a mondatokat sem formálom, hanem a szavak úgyszólván egyesével hozzám ugranak anélkül, hogy az írás folyamán felfognám az összefüggést. Napok, néha csak hetek után a gyorsírást átteszem tiszta írásra anélkül, hogy előtte átolvasnám, szóról szóra, anélkül hogy csak egy szótagot is változtatnék vagy „javítanék”, és semmi esetre sem dolgozok hozzá, vagy stilizálok a mondottak értelmén. Egy ilyen diktálás időtartama körülbelül fél óra. Kifejezetten szeretném arra felhívni a figyelmet, hogy a folyamat semmilyen kényszerállapotot vagy eksztázist nem szenved. Minden józanul és egyszerűen megy végbe, minden izgalom vagy a saját akarat befolyásolása nélkül. Bármikor megszakíthatom, és órák vagy napok után a félbeszakított kijelentést a mondat közepén ismét továbbírom. Az előtte adottak átolvasása nélkül akkor ismét folyamatos tovább a tollbadiktálás. Tehát akaratom szabad minden „muszáj”-tól, ahogy akarom úgy van, Isten akaratát szolgálom, tehát azt teszem, ami szent akarata.”

Német eredetiből fordította, és közreadta: G. Szieger Magda 1913 – 2001 – http://www.berthadudde.hu/index.html

Az alábbi közléseket Ander Zoltán színész felolvasásában hallhatjuk.

 

Az összesített tartalomjegyzéket IDE KATTINTVA érhetik el

 

Isten tanításai 1. – Bertha Dudde közvetítésében.

333. Figyelmeztetés a belső hang követésére – Alappillér az igazsághoz

1402. Szomorúság az elhunytak miatt.

1792. Mennyei boldogság – Örök dicsőség

3160. A gondolatcsere áldása

3379. Földi élet egy pillanat az örökkévalóságban – Szenvedés és öröm

3740. „Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre” – Úrvacsora

4428. Válaszút, a hűségesek kipróbálása – Benső konfliktus

4484. A Szentháromság tana

Isten tanításai 2. – Bertha Dudde közvetítésében.

4504. Szellemi összetartozás – földi kötődés nélküli lelkek

4959. A szenvedés Isten szeretetének bizonyítéka – A tisztulás tüze

5282. Jézus a gyöngékhez, a betegekhez és a rászorulókhoz jött

5487. Világosság utáni vágy a túlvilágon – Szellemi beszélgetések

5665. Isten felé forduló akarat – Erő a végidő küzdelmeiben

5678. A jövendölések teljesülnek – Előtte katasztrófa

5745. A túlvilági lelkek Isten szavát erőáramnak érzik

5800. Az ember teremtése, a bűnbeesés

Isten tanításai 3. – Bertha Dudde közvetítésében.

5801. A világi tudomány értéktelen a túlvilágon

6388. Utalás a természeti eseményre

6554. Jézus előfutárai

7108. Istentől megengedett örömök – a teremtés csodái

7158. A Teremtés keletkezésének oka

7217. Megpróbáltatások az öregkorban – Szeretet és türelem

7376. Isten, gondolataink tartalma akar lenni

7581. A Föld átalakulása a szellemi mélypont miatt van

Isten tanításai 4. – Bertha Dudde közvetítésében.

5666. A Világosság Birodalmának boldogságai – Örömök

7963. Emberi szem nem látta… 1.

8158. Jézus feltámadása – Húsvét

8180. Az újra-megtestesülés tanáról

8594. Fájdalmas dolgok hitre vezethetnek

8800. Válasz a jógikról feltett kérdésre

8806. Az ősbűnről való ismeret szükséges a Megváltás Művének megértéséhez

8912. Kérdés: vérátömlesztés

Isten tanításai 5. – Bertha Dudde közvetítésében.

977. A világosság állapota

2233. Mennyei boldogság

2415. Emberi szem nem látta… 2. (első része: 7963.)

4352. Istennel való egyesülés – A szenvedés iskolája

4470. Különféle Szellem-tevékenység: bölcsesség, szemlélődés, jóslat

4519. Tabernákulum

4578. Boldogság a Szellemi Birodalomban

9760. Ismeret Isten Megváltó Tervéről

Isten tanításai 6. – Bertha Dudde közvetítésében.

4322. A Fatimáról szóló olvasmány után

5798. A bejelentéseim iránti hitetlenség

5897. A földi élet út, de nem a cél

6790. Isten faiskoláinak megtisztítása

7043. Segítség a világűrből?

7045. A Sátán szemfényvesztései – Jelenések

7248. A szenvedés a lelket salaktalanítja

8846. A Szellem-tevékenység túllépi a tanult emberek ismereteit

Isten tanításai 7. – Bertha Dudde közvetítésében.

2494. Anyag és szellem

5259. Istennek sok munkásra van szüksége a világ vége előtti időben

6647. Mi a lélek?

6860. Jézus Krisztus nélkül nincs szabadulás

7052. Komoly utalás Isten közbenyúlására, és annak következményeire

8345. A megváltás új szakasza

8613. A Teremtés Isten műve (válasz egy kérdésre)

9009. Az ember igazi hazája

Isten tanításai 8. – Bertha Dudde közvetítésében.

H.D.1. Mindenkor szavaimhoz tartsátok magatokat

2775. Inkarnáció – Ösztönösség

3681. Szükségben hívjatok – A hit mélysége

4076. Az emberek visszautasítása – Ismeret Isten Megváltó Tervéről

4413. Ne rejtőzködjetek el előlem…

7055. Terjesszétek az Evangéliumot az egész világon

7098. A Teremtésben semmi sem értelmetlen és céltalan – Kártevők – Gyom

7728. A Megváltó Terv végbevitele

Isten tanításai 9. – Bertha Dudde közvetítésében.

4000. A Biblia a szeretet tana – Jézus magyarázata – Feljegyzések

4372. A helyes ima: “Legyen meg a te akaratod”

5069. Ima szellemben és igazságban II.

5481. Isten – Atya

5720. Helyes ima – Gyermek viszony

8073. Imameghallgatás – Igazi gyermek viszony

8738. Milyen legyen az ima, mely meghallgatásra talál?

9020. Milyen sorsa lesz a világnak?

Pin It on Pinterest